VaniMeli

Hem»VaniMeli
VaniMeli
VaniMeli AB är ett svenskt företag där antirasismen ligger varmt om hjärtat!
Vi står för alla människors lika värde.
Rådjuret VaniMeli är i den Nordiska Björskogens värld synonymt
med en svensk pojke, och zebran AstoLuina, synonymt med en invandrande flicka.
Deras olikheter blir grunden till en villkorslös vänskap där de genom lek och äventyr lär sig något nytt av varandra, varje dag!